Product was successfully added to your shopping cart.

Политика за анулиране

Потребителите имат законово право на отказ при сключване на сделка за продажба от разстояние, за което доставчикът ги информира по-долу в съответствие със законовия модел. Параграф 2 съдържа образец на формуляр за отказ от договора.

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отмяна е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да се откажете от този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ от договора, който обаче не е задължителен. За да спазите срока за анулиране, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на анулиране преди края на срока за анулиране.

Последици от отмяната

Ако се откажете от този договор, ние трябва да ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от евтината стандартна доставка, предлагана от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отказа ви от този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това изплащане.

Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за отмяната на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.

Вие трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.

(2) Доставчикът предоставя следната информация в образеца на формуляра за отказ в съответствие със законовите разпоредби:

Образец на формуляр за анулиране

- До "Булгарише лебенсмител", Радослав Николов, Langwiesenweg 30, 70327 Stuttgart, Tel: 0176 7068 4713, E-mail: lebensmittel.filibeto@gmail.com

- С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следните услуги за закупуване на следните стоки (*)/ за предоставяне на следните услуги (*) услуга (*)

- Поръчано на (*)/получено на (*)

- Име на потребителя(ите)

- Адрес на потребителя(ите)

- Подпис на потребителя(ите) (само в случай на съобщение на хартиен носител)

- Дата(и)

(*) Зачеркнете, когато е неприложимо

Политика за замяна на продукти

Пакетирането и съхранението на поръчките от Балкан Файнкост се осъществява в наш централен склад. В случай на липсващи продукти в поръчките, поради липса на наличности, някои от тях могат да бъдат заменени от нашия екип по пакетирането. Продукти ще бъдат заменяни, само ако сте посочили, че сте съгласни при завършване на поръчката. Екипът ни ще се постарае да подбере възможно най-подходящия подобен продукт като цена и качество. Специфичните продукти, които нямат аналог, ще бъдат приспаднати от поръчката. Известяване за корекции и приспадане на липсващите продукти от крайната сметка

Информация за всички корекции по поръчката ще бъде изпращана на вашия имейл, както и промените се отразяват във вашия профил. При поръчки с наложен платеж, липсващите продукти ще бъдат извадени от крайната сума на поръчката. При поръчки платени онлайн, ще получите промо код за отстъпка за стойността на липсващите продукти или по ваше желание, сумата ще бъде възстановена по вашата сметка. Процес на пакетиране и защо липсват продукти

Нашата система за наличности визуализира всички налични продукти в нашия склад в момента на вашето пазаруване. Понякога е възможно продукти да се изчерпат като наличност, след като сте завършили своята поръчка. Това се получава, защото екипът ни е започнал да пакетира поръчки, завършени преди вашата, в които са поръчани същите продукти и наличността се е изчерпала, преди да пакетират вашата поръчка. Всички поръчки се събират няколко часа преди доставката, за да сме сигурни, че ще получите възможно най-пресните продукти. Поради тази причина, ако сте направили своята поръчка няколко дни предварително, също е възможно продукт да бъде изчерпан. Екипът ни работи усилено да поддържа достатъчно наличност, за да намалим възможността за липсващ продукт до минимум.